Nail look >

이달의 스페셜

2017-03-31 Fri

PANTONE COLOR REPORT : SPRING 2017

 

 

 

팬톤과 함께하는 2017년 봄 트렌드 컬러 10가지와 최고의 네일리스트 10명이 만났다.


이번 시즌을 대표 할 컬러들과 함께 봄을 테마로 한 세련된 네일아트를 만나보자.

 

 

 


Editor Lee sue Jung Photographer Chun Ho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

댓글

(0)